Yhteisön säännöt

Nämä ovat perusohjeet siitä, miten käyttäydyt TaskShare-mobiilisovellusalustalla ja sen yhteisössä. Ne ovat luotu suojelemaan tasa-arvoa, kunnioitusta ja ihmisyyttä käyttäjien keskuudessa. Lisätietoja palvelun käytöstä ja käyttäjän oikeuksista ja vastuista sekä laillisista rooleista on mainittu Käyttöehdoissa.

Jos TaskShareen julkaistu sisältö ei noudata annettuja ohjeita, valvontaviranomaisella TaskShare Oy: llä on käyttöehdoissa todettu oikeus poistaa tai muokata sisältöä ja lopulta kieltää käyttäjät, jotka toimivat yhteisön ohjeiden hyvän tahdon vastaisesti.

Hyökkäykset suojattuihin ryhmiin

Määritämme vihapuheen sisällöksi, joka uhkaa tai aikoo hyökätä, uhata, yllyttää väkivaltaa tai dehumanisoida yksilön tai yksilöryhmän suojattujen ominaisuuksien perusteella. Emme myöskään salli sisältöä, joka suullisesti tai fyysisesti esittää tai uhkaa väkivaltaa tai kuvaa vahinkoa henkilölle tai ryhmälle minkä tahansa seuraavien suojattujen ominaisuuksien perusteella:

 • Rotu
 • Etnisyys
 • Kansallinen alkuperä
 • Uskonto
 • Kasti
 • Seksuaalinen suuntautuminen
 • Sukupuoli
 • Sukupuoli-identiteetti
 • Vakava sairaus tai vamma
 • Maahanmuuttostatus

Älä julkaise:

 • Sisältöä, joka dehumanisoi tai yllyttää väkivaltaan tai lietsoo vihaa yksilöitä tai ryhmiä vastaan ​​yllä lueteltujen ominaisuuksien perusteella, mukaan lukien muun muassa;
 • väittää fyysisestä tai moraalisesta huonommuutta
 • heihin kohdistuvan väkivallan perusteleminen
 • väittää olevan rikollisia
 • viitataan negatiivisesti eläimiin, elottomiin esineisiin tai muihin ihmisiin kuulumattomiin olentoihin
 • syrjäytymisen, erottelun tai syrjinnän edistäminen tai perusteleminen
 • Sisältöä, joka on seksuaalissävytteistä tai sisältää alastomuutta 
 • Sisältöä, joka edistää ihmiskauppaa, myy tuotteita tai vaatii tekijältä kohtuuttoman vaarallisia tai laittomia toimia
 • Toimii millään tavalla Suomen tasavallan lakien vastaisesti

Seuraamukset ja keskeytykset

 • Rangaistus ensimmäisellä kerralla yhteisön sääntöjen vastaisesta toiminnasta on varoitus ja jukaisun poistaminen, ellei tekoa pidetä erittäin haitallisena, jolloin valvontaviranomainen voi tehdä ankarampia toimia Käyttöehtojen mukaisesti (esim. välitön poistaminen palvelusta)
 • Rangaistus toisen kerran yhteisön sääntöjen vastaisesta toiminnasta on käyttäjän väliaikainen poistaminen palvelusta yhden kuukauden ajaksi
 • Kolmannen kerran rangaistus yhteisön sääntöjen vastaisesta toiminnasta on elinikäinen kielto palvelun käyttöön

Päivitetty 20.06.2021